Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Пријави се PDF Print E-mail

Волонтирај... Практикувај...

За да волонтираш во МЦМС потребно е да пратиш порака или писмо за изразување интерес за волонтирање во МЦМС и кратка биографија. Одговорниот соработник во МЦМС ќе ги извести заинтересираните за можностите за волонтирање во најбрз можен рок.

Вообичаено МЦМС прима волонтери два пати годишно, но и во зависност од бројот на пријавените и/или можностите може да биде и почесто.

За пракса во МЦМС потребно е високообразовната институција од Македонија или странство да испрати барање во кое ќе даде краток опис на потребната практична настава за своите студенти (на додипломски или постдипломски студии), како и на нејзиното времетраење и за бројот на студенти за кои се бара праксата да ја реализираат во МЦМС. Одговорниот соработник во МЦМС ќе одговори на барањето во зададениот рок од образовната институција или најбрзо што може.

Одговорен соработник за волонтерите и практикантите во МЦМС е Наташа Иваноска.

 
Се наоѓаш тука  : Home Support Get Involved Пријави се