Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Веб страни во сопственост на МЦМС PDF Печати Е-пошта

civica-mobilitasЦивика мобилитас - Програма за поддршка на граѓанското општество која започна да се спроведува во октомври 2014 година и ќе трае до септември 2018 година.ogledaloОгледало на Владата - Информации за активно вклучување на јавноста во консултативните процеси при креирање политики и подготовка на законите и истовремено претставува е-алатка за следење на отвореноста кон засегнатите страни и општо јавноста од страна на органите на државната власт.

prijaviПријави неправилности - Платформа за пријавување неправилности за време на изборниот процес на парламентарни избори во Македонија.
mojot-izborМојот избор - Сите информации за парламентарните избори на едно место. Платформа за интегрирано набљудување на парламентарни избори во Македонија.prfПристап на Ромите до фондови - Основната улога на ПРФ е да им помогне на потенцијалните корисници на ЕУ фондови кои немаат доволни човечки и финансиски ресурси како и искуство во изготвување апликации релевантни за Ромските заедници.


gdlnГраѓански дијалог на локално ниво - Вклучување на граѓанските организации во креирање на политиките на локално ниво.
graganski-svetГраѓански свет - Содржи информации за активностите на граѓанските организации во Македонија. На страната се објавени написи на печатеното издание на списанието Граѓански свет.nvo-saemНВО Саем - Содржи информации од настаните на НВО Саемот – Форумот на граѓанското општество во Македонија. Тука се наоѓаат информации од сите одржани претходни саеми: тркалезни маси, панели, трибини, промоции.


visa-infoВиза инфо - Веб страна на која граѓаните на Македонија можат да се информираат за спроведувањето на Спогодбата за визно олеснување.
aid-macedoniaAid Macedonia - Веб страната беше промовирана во 2001 година. Имаше за цел да нуди информации во врска со состојбата во земјата и помошта која се дистрибуираше во кризните региони.

 

Проекти

Civica Mobilitas Мојот Избор

Ново

Се наоѓаш тука  : Почетна Нашите веб страни