Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Сподели идеи PDF Печати Е-пошта

Имаш идеја, предлог? Кажи ни...

Можеби не сте во можност да волонтирате во МЦМС, ниту пак да посетите некој од нашите настани и обуки. Но затоа можете да споделите идеи за она што можеме да го работиме, што вие сметате дека е приоритет во Република Македонија и пошироко.

Можете да ни дадете предлози како да ја подобриме нашата работа или за вклучување на одредена целна група во нашите активности.

Секако МЦМС заради ограничените човечки и финансиски ресурси нема да може да ги прифати сите идеи, но тие ќе влијаат на формулирањето на долгорочните и годишните деловни планови.

 
Се наоѓаш тука  : Почетна Поддршка Вклучи се Сподели идеи