Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Македонските искуства во финансирањето на граѓанските организации PDF Печати Е-пошта

Скопје, 27 јаунари 2005, Сашо Клековски, извршен директор на МЦМС

...„Одржливоста на граѓанските организации е во релација со финансискиот и социјалниот капитал. Главните постигнувања се онаму каде финансискиот капитал се надоврзува на социјалниот капитал. Социјалниот капитал е „базата“ или членството и вредностите каде фокусот е на 3К – комуникација, координација и кооперација. Предизвиците на социјалниот капитал се дефиницијата на сопствената улога; меѓусекторските 3К – градење доверба со јавниот и деловниот сектор“...

  Klekovski S. (2005) Makedonskite iskustva vo finansiranje na graganskite organizacii.pdf

 

Проекти

Civica Mobilitas Мојот Избор

Ново

Се наоѓаш тука  : Почетна Вести и јавност Говори Македонските искуства во финансирањето на граѓанските организации