Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Огласи
Повик за доставување предлог проекти: Балкански фонд за јавни политики PDF Печати Е-пошта
Вторник, 21 април 2015 08:38

Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) заедно со организациите членки го објави третиот повик за доставување предлог проекти кои ќе опфатат подготовка на документи за јавни политики во рамки на регионалниот проект „Acquis на балканското граѓанско општество - јакнење на потенцијалот и капацитетите на граѓанските организации за застапување и лобирање“.

На повикот можат да учествуваат граѓанските организации регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации (2010).

 
Цивика мобилитас: Прв повик за институционални грантови PDF Печати Е-пошта
Среда, 10 декември 2014 17:01
Civica Logo Clr

Повикот се однесува на граѓански организација кои се регистрирани во Македонија согласно Законот за здруженија и фондации (2010). Институционалните грантови на Цивика мобилитас ќе го поддржат процесот на институционален развој / организациско јакнење на избраните грантисти, засновани на самооценка н [ … ]

 
Продажба на патнички возила со прибирање на писмени понуди PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 23 јуни 2014 08:02

Македонскиот центар за меѓународна соработка огласува продажба на патнички возила со прибирање на писмени понуди

  • Предмет на продажба

Се продаваат патнички возила, во сопствeност на Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) на ул. Никола Парапунов 41а, пф.55, 1060 Скопје, и тоа:

 
Јавен оглас за засновање на работен однос на определено време PDF Печати Е-пошта
Петок, 14 март 2014 00:00

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) за спроведувањето на програмите и проектите на Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) објавува јавен оглас за засновање на работен однос на определено време.

Работно место: Соработник на проекти.

Број на работни места: Едно (1).

Времетраење на работен однос: Шест (6) месеци со можност за продолжување и засновање на работен однос на неопределено време.

 
Оглас за асистент на проектот Пристап на Ромите до фондови PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 10 март 2014 16:19

Ангажманот е во рамките на проектот Пристап на Ромите до фондови (ПРФ) Македонија, кој го спроведуваат Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Иницијативата за социјална промена (ИнСоК), како дел од програмата „Да се направи максимум со фондовите на ЕУ за Ромите“ (МтМ) на Фондацијата Институт Oтворено општество, Будимпешта.

Ангажманот на асистентот е за период од 12 месеци, со полно работно време.

 


Страна 4 од 16

Проекти

Civica Mobilitas Tacso

Ново

Се наоѓаш тука  : Почетна Вести и јавност Огласи