Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Огласи
Цивика мобилитас: Прв повик за институционални грантови PDF Печати Е-пошта
Среда, 10 декември 2014 17:01
Civica Logo Clr

Повикот се однесува на граѓански организација кои се регистрирани во Македонија согласно Законот за здруженија и фондации (2010). Институционалните грантови на Цивика мобилитас ќе го поддржат процесот на институционален развој / организациско јакнење на избраните грантисти, засновани на самооценка н [ … ]

 
Продажба на патнички возила со прибирање на писмени понуди PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 23 јуни 2014 08:02

Македонскиот центар за меѓународна соработка огласува продажба на патнички возила со прибирање на писмени понуди

  • Предмет на продажба

Се продаваат патнички возила, во сопствeност на Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) на ул. Никола Парапунов 41а, пф.55, 1060 Скопје, и тоа:

 
Јавен оглас за засновање на работен однос на определено време PDF Печати Е-пошта
Петок, 14 март 2014 00:00

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) за спроведувањето на програмите и проектите на Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) објавува јавен оглас за засновање на работен однос на определено време.

Работно место: Соработник на проекти.

Број на работни места: Едно (1).

Времетраење на работен однос: Шест (6) месеци со можност за продолжување и засновање на работен однос на неопределено време.

 
Оглас за асистент на проектот Пристап на Ромите до фондови PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 10 март 2014 16:19

Ангажманот е во рамките на проектот Пристап на Ромите до фондови (ПРФ) Македонија, кој го спроведуваат Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Иницијативата за социјална промена (ИнСоК), како дел од програмата „Да се направи максимум со фондовите на ЕУ за Ромите“ (МтМ) на Фондацијата Институт Oтворено општество, Будимпешта.

Ангажманот на асистентот е за период од 12 месеци, со полно работно време.

 
Оглас за Регионален координатор за Источна Македонија PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 10 март 2014 16:14

Ангажманот е во рамките на проектот  Пристап на Ромите до фондови (ПРФ) Македонија, кој го спроведуваат Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Иницијативата за социјална промена (ИнСоК), како дел од програмата „Да се направи максимум со фондовите на ЕУ за Ромите“ (МтМ) на Фондацијата Институт Oтворено општество, Будимпешта.

Ангажманот на Регионалниот координатор е за период од 12 месеци.

 


Страна 5 од 17

Проекти

Civica Mobilitas Мојот Избор

Ново

Се наоѓаш тука  : Почетна Вести и јавност Огласи