Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Огласи
Оглас за Консултант за набљудување на проекти PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 10 март 2014 16:05

Ангажманот е во рамките на проектот „Пристап на Ромите до фондови“ (ПРФ) Македонија, кој го спроведуваат Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Иницијативата за социјална промена (ИнСоК), како дел од програмата „Да се направи максимум со фондовите на ЕУ за Ромите“ (МтМ) на Фондацијата Институт Oтворено општество, Будимпешта.

Ангажманот на консултантот за набљудување на проекти е за период од 12 месеци.

 
Kонкурс за млади соработници, потенцијални кандидати за испорачатели на услуги во ПРФ PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 03 март 2014 12:28

Отворен е конкурс за млади соработници, потенцијални кандидати за испорачатели на услуги во рамки на проектот Пристап на Ромите до Фондови (ПРФ) Македонија, кој се спроведува од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Иницијатива за социјална промена (ИнСоК), како дел од програмата „Да се направи максимум со фондовите на ЕУ за Ромите“ (МтМ) на Фондацијата Институт Oтворено Oпштество, Будимпешта. Ангажманот на младите соработници е за период од 10 месеци. Целта на ангажманот е поддршка на сениор консултантите во процесот на работа со “корисниците“ и во процесот на развој на предлог проекти во корист на Ромите за финансирање од ЕУ и други фондови. Под „корисници“ во ПРФ се подразбираат организации кои конкурираат со проекти за ЕУ фондови независно или во партнерство, вклучително централни и/или локални институции, јавни услужни организации, формални и/или неформални организации на граѓанското општество (особено ромски), меѓународни организации и приватни претпријатија.

 
Kонкурс за испорачатели на услуги за подготовка на апликации за ЕУ и други фондови PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 03 март 2014 12:24

Отворен е конкурс за испорачатели на услуги за подготовка на апликации за ЕУ и други фондови во рамки на проектот Пристап на Ромите до Фондови (ПРФ) Македонија, кој се спроведува од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Иницијатива за социјална промена (ИнСоК), како дел од програмата „Да се направи максимум со фондовите на ЕУ за Ромите“ (МтМ) на Фондацијата Институт Oтворено Oпштество, Будимпешта. Ангажманот на испорачателите на услуги во Македонија е за период од 12 месеци, при што бројот на денови на ангажман ќе се договара врз основа на контекстот/потребите и покажаниот успех во работата на испорачателите. Целта на ангажманот е работа со „корисници“ за развој на предлог проекти во корист на Ромите за финансирање од ЕУ и други фондови. Под „корисници“ во ПРФ се подразбираат организации кои конкурираат со проекти за ЕУ и други фондови независно или во партнерство, вклучително централни и/или локални институции, јавни услужни организации, формални и/или неформални организации на граѓанското општество (особено ромски), меѓународни организации и приватни претпријатија.

 
Пракса за добро владеење и антикорупција во организациите членки на мрежата СЕЛДИ PDF Печати Е-пошта
Среда, 26 Февруари 2014 15:26

Мрежата за лидерство за развој и интегритет на Југоисточна Европа – СЕЛДИ (www.seldi.net) е коалиција за добро владеење и антикорупција во која членуваат 17 граѓански организации од девет земји: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Косово, Македонија, Црна Гора, Србија и Турција.

Мрежата СЕЛДИ нуди можност за неплатена практична работа за перспективните студенти од водечките универзитети од Европската Унија (ЕУ), кои се заинтересирани за стекнување на искуство во една или неколку граѓански организации кои работат на теми поврзани со борба против корупција во Југоисточна Европа (ЈИЕ).

 
КОНКУРС за вработување на социјален работник и правник PDF Печати Е-пошта
Среда, 07 август 2013 00:00

Двете ангажирани лица ќе работат во канцеларија во Кривогаштани на задачи поврзни со правата на работниците ангажирани во производството на тутун. Освен сервисирање на жалбите и поплаките, ангажираните лица ќе работат и на поддршка на земјоделците за административни прашања. 

Ангажманот на социјалниот работник/чка е за 12 месеци со полно работно време, а позицијата правник/чка е отворена за 12 месеци со половина работно време. Двете позиции се со можност за продолжување.

 


Страна 6 од 17

Проекти

Civica Mobilitas Мојот Избор

Ново

Се наоѓаш тука  : Почетна Вести и јавност Огласи