Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Огласи
Оглас: Форум на граѓански организации од пограничнот регион на Република Македонија со Република Албанија PDF Печати Е-пошта
Петок, 17 Февруари 2012 13:39

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), во партнерство Институтот за демократија и медијација (ИДМ) од Албанија и Еколошкото друштво „Дешат“ од Дебар со задоволство ви го најавуваат: „Форумот на граѓански организации од пограничнот регион на Република Македонија со Република Албанија“ што ќе се одржи на 23 и 24 март 2012 година во Домот на културата во општина Дебар.

 
МЦМС бара ко-модератор за општина ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО PDF Печати Е-пошта
Сабота, 03 септември 2011 13:43

Целта на програмата „Форуми во заедницата" е да го поддржи партиципативниот развој на заедниците на локално ниво преку организирање на шест форумски сесии и последователно спроведување на проектите од форумските сесии. Програмата е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), а е раководена од Единицата за координација на форумите (ЕКФ) во соработка со Заедницата на единиците на локална самоуправа ЗЕЛС (повеќе информации на www.forumivozaednicata.com.mk).

 
МЦМС бара ко-модератор за општина МАКЕДОНСКИ БРОД PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 04 јули 2011 09:01

Целта на програмата „Форуми во заедницата" е да го поддржи партиципативниот развој на заедниците на локално ниво преку организирање на шест форумски сесии и последователно спроведување на проектите од форумските сесии. Програмата е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), а е раководена од Единицата за координација на форумите (ЕКФ) во соработка со Заедницата на единиците на локална самоуправа ЗЕЛС (повеќе информации на www.forumivozaednicata.com.mk).

 
МЦМС бара ко-модератор за општина KРИВА ПАЛАНКА PDF Печати Е-пошта
Четврток, 30 јуни 2011 11:33

Целта на програмата „Форуми во заедницата" е да го поддржи партиципативниот развој на заедниците на локално ниво преку организирање на шест форумски сесии и последователно спроведување на проектите од форумските сесии. Програмата е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), а е раководена од Единицата за координација на форумите (ЕКФ) во соработка со Заедницата на единиците на локална самоуправа ЗЕЛС (повеќе информации на www.forumivozaednicata.com.mk).

 
Јавен конкурс за извршни директори PDF Печати Е-пошта
Среда, 15 јуни 2011 14:47

Извршните директори на МЦМС го сочинуваат Одборот на директори кој е извршен орган, односно орган на секојдневно управување со работниот процес на МЦМС.

 


Страна 9 од 17

Проекти

Civica Mobilitas Мојот Избор

Ново

Се наоѓаш тука  : Почетна Вести и јавност Огласи