Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Огласи
НВО - Саем 6 форум на граѓанското општество PDF Печати Е-пошта
Сабота, 06 октомври 2007 01:00
Шестиот по ред НВО Саем - Форум на граѓанското општество ќе се одржи на 16 и 17 ноември 2007 година на Скопскиот саем во халите 2 и 3. Носечката тема на Саемот е „Еднакви можности за сите“. Пријавувањето за овој најголем настан на граѓанското општество во Македонија веќе започна. Сите детали и форму [ … ]
 
Покана за учество на обука за добро управување во граѓански организации PDF Печати Е-пошта
Четврток, 13 септември 2007 01:00
“Како да се идентификуваат вистинските луѓе за Управен одбор во организацијата“? “Која треба да биде улогата на управните органи во споредба со извршните органи“? “Дали треба да се разграничат извршната и управната улога во граѓанските организации и кои се начините да се стори тоа“?
 
Оглас за пријавување за учество на обука 2007 PDF Печати Е-пошта
Вторник, 11 септември 2007 01:00
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) како организација која обезбедува неформално образование нуди можност за учество на обуките кои ќе бидат организирани во периодот октомври – декември 2007.
 
Оглас за надворешни соработници на МЦМС PDF Печати Е-пошта
Петок, 16 март 2007 01:00
Оглас за надворешни соработници на МЦМС за обуки и совети
Оглас за надворешни соработници на МЦМС за стручни соработници
 
Оглас за засновање работен однос на определено време PDF Печати Е-пошта
Среда, 14 март 2007 01:00
МЦМС има потреба од соработник што ќе биде ангажиран во програмата Водоснабдување на општина Јегуновце. Соработникот треба да ги организира и спроведува проектите од програмата, да врши координација со вклучените организации и институции и да прави мониторинг на активностите за градба на системот за водоснабдување на општина Јегуновце.
 


Страна 16 од 17

Проекти

Civica Mobilitas Мојот Избор

Ново

Се наоѓаш тука  : Почетна Вести и јавност Огласи