Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Работилница за он-лине медиуми за граѓански организации PDF Печати Е-пошта
Вторник, 21 јули 2015 00:00

Проектот ТАКСО и Ресурсниот центар - ТАКСО воден од МЦМС на 15 јули во хотелот Дрим во Струга организираа работилница за он-лине медиуми на која учествуваа 11 граѓански организации. Учесниците беа лица задолжени за односите со јавноста и информирањето во своите организации. Целте беше да им се овозможи да се запознаат со можностите што им ги нудат он-лајн медиумите за подобрување на комуникацијата со целните групи и да стекнат знаења за нивно ефикасно користење и на тој начин да ја подобрат видливоста на нивните организации. 

rabotilnica-za-on-line-mediumi-za-gragjanski-organizacii

Учесниците беа запознаени со спецификите на информирањето преку веб страна и подготвување содржини за неа; пишување за различни социјални медиуми, особено за Фејсбук и Твитер и спроведување кампањи преку социјалните медиуми. Присутните имаа задача да подобрат веќе објавени текстотви користејќи ги препораките од работилницата и да ги прилагодат за објава на Фејсбук и Твитер. Употребата на онлајн медиумите треба да биде ставена во функција на подобрување на односите со јавноста и потребата да се обрне внимание не само на спроведувањето на активностите од проектите туку и на нивното промовирање.  

rabotilnica-za-on-line-mediumi-za-gragjanski-organizacii 2

Учесниците изразија задоволство од содржината на работилницата. Тие ја препознаваат потребата од поинтензивно информирање за нивните активности и сметаат дека со новостекнатите сознанија и вештини ќе можат да одговорат на тие предизвици во своите организации. 

Работилницата ја спроведоа Гонце Јаковлеска и Борис Ристовски, обучувачи од Ресурсниот центар - ТАКСО воден од МЦМС.e

 

Проекти

Civica Mobilitas Мојот Избор

Ново

Се наоѓаш тука  : Почетна Вести и јавност Вести Работилница за он-лине медиуми за граѓански организации