Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Доверба во луѓето и во институциите 2013 PDF Печати Е-пошта

Автори: Александар Кржаловски
Дата: Август 2013
ISBN: 978-608-4681-13-7
PDF:  doverba-vo-lugjeto-i-vo-instituciite-2013.pdf

doverba-vo-lugjeto-i-vo-instituciite-2013Довербата е клучна компонента на социјалниот капитал. Во досегашните истражувања, а и во ова, МЦМС разгледуваше три аспекти: општата доверба во луѓето (што вклучува доверба во сличните на себе, како соседи, колеги, земјаци, но исто така и во непознати лица), довербата во институциите (формални институции на владеење во општеството) и довербата во граѓанското општество.

Во овој извештај се анализирани наодите од анкетата „Довербата во институциите и во граѓанското општество во Република Македонија“, кои се однесуваат на општата довербата и довербата во институциите, а која беше спроведена по петти пат на национален репрезентативен примерок на граѓаните на Република Македонија. Целта на истражувањето беше да се испита довербата на граѓаните во институциите и во граѓанското општество.Извештајот „Довербата во граѓанското општество – 2013“ е објавен претходно.

МЦМС му ја довери анкетата на јавното мислење, врз којашто се базира овој извештај, на М-проспект, чија одговорност беше и методолошката исправност на анкетата.

 
Се наоѓаш тука  : Почетна За нашата работа Истражувања и публикации Истражувања