Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Граѓанска завршна сметка за 2014 година PDF Печати Е-пошта

Автор: Никица Мојсоска Блажевска
Дата: декември 2015 г.
ISBN:  978-608-4681-66-3
PDFgraganska-zavrsna-smetka-2014.pdf

graganska-zavrsna-smetka-2014Публикацијата претставува водич низ Завршната сметка на Република Македонија. Таа треба да им послужи на граѓаните, на граѓанските организации, студентите и општата јавност како алатка преку која ќе се запознаат со основните поими и факти за завршната сметка и буџетот, а воедно и да придонесе за појасно и лесно читање на истите.

Публикацијата се состои од три дела. Првиот дел дава општ преглед на поими поврзани со јавните финансии и буџетот. Вториот дел е посветен на начинот на прикажување на податоците во завршната сметка преку прегледи и примери, додека третиот дел дава детален осврт на приходите и расходите.

Издавањето на публикацијата е дел од Програмата на УСАИД за антикорупција која ја спроведува Македонскиот центар за меѓународна соработка.

 
Се наоѓаш тука  : Почетна За нашата работа Истражувања и публикации Истражувања