Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Граѓански практики бр. 11 PDF Печати Е-пошта

Автори: Даниела Димитриевска, Викторија Јакимовска, Анифа Демировска и Катерина Николова
Дата: 2005 година
PDF:
graganski-praktiki-br.11.pdf

Граѓански практики бр. 11„Искуства и практики на граѓанските организации во подобрувањето на положбата на жената во општеството“

Во овој број на Граѓански практики, повторно го отвораме прашањето на положбата на жената во општеството. За воља на вистината, и за среќа, тоа секогаш е отворено. Неговата повторна и повторна актуелизација всушност треба да не однесе од пасивно кон активно отворено прашање.

Авторките на текстовите во овој број укажуваат на тоа колку е живо прашањето за положбата на жената во општеството и го гледаат низ повеќе призми. Една до нив е влијание врз политиките и поставување нови прашања на политичките агенди, како да се стигне на агендата, колку е важно обединувањето на жените околу посебна платформа, кои се резултатите, а кои предизвиците, итн. Вториот текст носи и регионална димензија, правејќи споредба на економското и политичко зајакнување на жените во транзициските земји на југоисточна Европа како: Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово и Македонија. Споредба се прави и во третиот текст. Овој број го носи и текстот кој што ја третира феминизацијата на сиромаштијата и улогата на граѓанските организации и женските групи во нејзиното спречување.

 
Се наоѓаш тука  : Почетна За нашата работа Истражувања и публикации Листа на истражувања и публикации