Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Прирачник за механизми за соработка на ЕЛС со граѓанските организации PDF Печати Е-пошта

Автор:  Емина Нурединоска
Дата: 2012 година
ISBN: 978-608-4681-04-5
PDF:  prirachnik-za-mehanizmi-za-sorabotka-na-els-so-gragjanskite-organizacii.pdf

prirachnik-za-mehanizmi-za-sorabotka-na-els-so-gragjanskite-organizaciiОвој прирачник ги дава основните насоки за воспоставување механизми за развивање граѓански дијалог на локално ниво, односно за соработка на единиците на локалната самоуправа (ЕЛС ) со граѓанските организации. Граѓанското учество во процесот на донесување одлуки е од клучно значење за секое општество кое се декларира како демократско, а особено е важно за младите демократии како што е Македонија. Создавањето институционални механизми за соработка на граѓаните и државните органи и тела во процесот на креирање и носење на законите, политиките и други акти е основа и предуслов на партиципативната демократија.

 
Се наоѓаш тука  : Почетна За нашата работа Истражувања и публикации Ресурсни материјали