Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Mетодологија PDF Печати Е-пошта

Методологијата која ја користи МЦМС за развој на капацитетите е развивана и усовршувана низ период од 15 години на практична примена и се базира на меѓународно признаени методологии и најуспешни практики.

Клучните карактеристики на методологијата се:

  • прилагодување кон потребите на корисниците
  • фокус кон одржливи решенија
  • партиципација
  • транспарентност
  • создавање чувство на сопственост и одговорност
  • почит кон културните вредности на учесниците


Развојот на капацитетите МЦМС го спроведува преку:

 
Се наоѓаш тука  : Почетна За нашата работа Консултации и обуки Методологија