Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Теми PDF Печати Е-пошта

ПРОЕКТЕН ЦИКЛУС И РАКОВОДЕЊЕ СО ПОРТФОЛИО

ОДНОСИ СО АКТЕРИ (ИНСИТУЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ)

ОРГАНИЗАЦИСКО ЈАКНЕЊЕ

СИСТЕМИ И ПРОЦЕДУРИ

РЕСУРСИ

ПРОДУКТИ/РЕЗУЛТАТИ

РАКОВОДЕЊЕ/МЕНАЏМЕНТ

КОНЦЕПЦИСКИ ОБУКИ

 

Консултациите на наведените теми МЦМС може да ги понуди преку следниве инструменти:

 
Се наоѓаш тука  : Почетна За нашата работа Консултации и обуки Теми