Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Раководење со програма PDF Печати Е-пошта

Раководење со програмаНа успешните менаџери им е потребна широка перспектива за да се справат со комплексни и бројни задачи и одговорности: планирање, финансиска и физичка контрола, комуникација со различни актери, раководење со човечки ресурси и многу други. Оваа обука за раководење со програма нуди одличен збир на теории за раководење, концепти, инструменти и вештини. Обуката ќе ви овозможи да направите рефлексија на состојбите надвор од вашата организација врз програмата и да размислувате за идниот развој на вашата програма.

Содржина

  • Планирање насочено кон целите – логичка рамка;
  • Институционална/организациска анализа;
  • Финансиски менаџмент;
  • Кадровски менаџмент;
  • Административно работење.
 
Се наоѓаш тука  : Почетна За нашата работа Консултации и обуки Теми