Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Системи и процедури PDF Печати Е-пошта

Систем е збир на договори кои имаат за цел регулирање на активностите на управување и персонал со еден или повеќе поврзани организациски процеси. Како такви, системите се договори за внатрешните процеси и даваат насоки за нив.

Системите можат да се опишат, врз основа на јасни договори, во една процедура. Еден систем не мора да биде формално опишан. Неформални договори исто така можат да создадат систем кој е понекогаш поважен  од  формалните системи.  Во добрите системи е јасно што треба да се направи кога и од кого. Со добрите системи се зголемува ефикасноста на процесите и се намалуваат проблемите во координацијата и комуникацијата. Се повеќе добри системи се гледаат како нематеријална сопственост на организацијата и тие се со еднаква важност како и материјалната сопственост.

 

 
Се наоѓаш тука  : Почетна За нашата работа Консултации и обуки Теми