Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Оценки PDF Печати Е-пошта

Оценувањето е една од клучните фази во процесот на раководење со проектен циклус. Тоа го олеснува процесот на планирање на идните активности и ги прави видливи резултатите од активностите. Тоа е објективна проценка на завршените (или тековните) проекти или програми.

МЦМС обрнува големо внимание на оценувањето. Од своето постоење до денес, беа спроведени три мисии за оценка на МЦМС и повеќе мисии за оценка на одделни програми што ги спроведуваше МЦМС.

Подолу можете да ги најдете извештаите од тие оценувачки мисии направени од странски или од мешани (странски и домашни) тимови.

2007:

2006:

2004:

2002:

1997:

 
Се наоѓаш тука  : Почетна За нашата работа Оценки