Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Internet faqet në pronësi të MCMS PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike
Граѓански светГраѓански свет (Bota qytetare) – përmban informata rreth aktiviteteve të organizatave qytetare në Maqedoni. Në këtë faqe publikohen artikuj të revistës se shtypur “Bota qytetare” (Graganski svet)
НВО СаемНВО Саем (Panairi i OJQ) – përmban informata nga ngjarjet e Panairit të OJQ – Forumi i shoqërisë civile në Maqedoni. Këtu gjenden informata për të gjitha panairet e organizuara: tryeza të rrumbullakëta, panele, tribuna, promovime
Балканската мрежа за развој на граѓанското општествоБалканската мрежа за развој на граѓанското општество (Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile) – rrjeti i 12 organizatave qytetare dhe ekumenike nga 8 vende dhe territore në Evropën Juglindore (Shqipëri, Bullgari, Kroaci, Maqedoni, Rumani, Serbi (dhe Kosova), Mali i Zi.
Виза инфоВиза инфо (Viza info) – internet faqe ku qytetarët e Maqedonisë mund të informohen për realizimin e Marrëveshjes për lehtësim të vizave.
Aid MacedoniaAid Macedonia - internet faqja u promovua në vitin 2001. Kishte për qëllim të ofrojë informata lidhur me gjendjen në vend dhe ndihmën që distribuohej në rajonet e krizës.
 

Проекти

Civica Mobilitas Мојот Избор

E re

Се наоѓаш тука  : Fillimi Faqet tona të internetit