Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

6-ти НВО Саем – Форум на граѓанското општество во Македонија PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

Скопје, 16 ноември 2007, Даниела Стојанова, соработник на проекти

...„Изминатите НВО Саеми ги посетија околу 40.000 граѓани, како од Скопје така и од другите градови од Република Македонија, а се претставија по околу 200 организации годишно и се
одржаа вкупно 243 форумски расправи.

И оваа година ќе имаме можност да се запознаеме со активностите на повеќе организации и да расправаме за повеќе важни општествени прашања. Тема која ќе провејува низ расправите е „Еднакви можности за сите“ со што се вклучуваме во одбележувањето на европската година за еднакви можности...“

  Stojanova D. (2007) Otvoranje na 6 NVO Saem.pdf

 

Проекти

Civica Mobilitas Tacso

E re

Се наоѓаш тука  : Fillimi Lajme dhe opinioni Fjalime 6-ти НВО Саем – Форум на граѓанското општество во Македонија