Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Nda ideja PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

Ke ide, propozim? Na thuaj...

Ndoshta nuk jeni në mundësi që jeni vullnetar në MCMS, e as të vizitoni ndonjë nga ngjarjet dhe trajnimet tona. Prandaj mund të ndani ide për atë çfarë mund të punojmë, që ju mendoni se është prioritet në Republikën e Maqedonisë dhe më gjerë.

Mund të na jepni propozime si ta përmirësojmë punën tonë ose për inkuadrimin e ndonjë grupi qëllimor në aktivitetet tona.

Gjithsesi MCMS për shkak të resurseve të kufizuara njerëzore dhe financiare nuk do të mund ti pranojë të gjitha idetë, por ato do të ndikojnë në formulimin e planeve afatgjate dhe vjetore.

 

Проекти

Civica Mobilitas Tacso

E re

Се наоѓаш тука  : Fillimi Mbështetje Inkuadrohu Nda ideja