Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar
Kontakt
Adresa:
Поштенски фах 55,
1060 Shkupi Maqedoni

Informacioni: Nikola Parapunov bb
Shkupi, Maqedoni
Vendndodhja (map)
Vendndodhja (Google Maps)

Zyra ekzekutive

Posta Elektronike: Kjo Adresë e Postës Elektronike është e mbrojtur nga Reklamat e pa dëshirueshme,ju duhet JavaScript e lejuar që të mund ta shikoni atë.
Telefoni: +389 2 3065 381
Fax: +389 2 3065 298
http://www.mcms.org.mk

 

Проекти

Civica Mobilitas Мојот Избор

E re

Се наоѓаш тука  : Fillimi Për ne Kontakt