Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Фанија Ивановска PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

fivФанија Ивановска, Помлад соработник на проект
Kjo Adresë e Postës Elektronike është e mbrojtur nga reklamat e pa dëshirueshme.Ju duhet JavaScript e lejuar për ta shikuar atë
+389 2 3065 381

Фанија Ивановска е родена е на 28.3.1991 година во Скопје. Дипломирала на Правниот факултет „Јустинијан Први“ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во моментот е во финална фаза на своите магистерски студии на програмата „Меѓународно право и меѓународни односи“ на истиот факултет. Својата вклученост во активностите на МЦМС ја започнува како волонтер во септември 2015 година, а од декември 2015 година е во работен однос како помлад соработник на проект во Oдделението за граѓанско општество и демократизација.

 
Се наоѓаш тука  : Fillimi Për ne Struktura jonë Zyra ekzekutive