Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Çmime dhe mirënjohje lokale PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

2008

2007

2006

2005

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

  • Shoqata e Romëve Çerenja, Shtip
  • Bashkësitë lokale të fshatrave: Sushevë, Vasilevë; Mamutçevë, Велес ; Orizare e Epërme , Veles; Strishovc, Probishtip

1996

1995

1994

 
Се наоѓаш тука  : Fillimi Për punën tonë Çmime dhe mirënjohje Lokale