Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Листа на референци PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike
  • ОБСЕ
  • Канцеларија на Народен правобранител на РМ
  • Министерство за труд и социјална политика
  • Министерство за образование и наука
  • Министерство за внатрешни работи
  • Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
  • Агенција за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој
  • Сојуз на стопански комори
  • Граѓански организации
  • ...
 
Се наоѓаш тука  : Fillimi Për punën tonë Konsultime dhe trajnime Kalendari