Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Edhe NATO edhe Maqedoni PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

i-makedonija-i-natoEdhe NATO edhe Maqedoni është fushatë e realizuar në vitin 2008. Ideja e fushatës ishte të afirmohen dëshirat e Republikës së Maqedonisë për anëtarësim në BE dhe NATO. Maqedonia bëri përparim të dukshëm me reformat dhe zhvillimin e marrëdhënieve të veta me BE dhe NATO.

Maqedonia dhe qytetarët e saj kanë ra dakord për nevojën për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe NATO. Maqedonia ka të drejtë të vetë-identifikimit dhe kjo nuk mundet të kontestohet.

Nga institucionet më të larta shtetërore kërkohej që ta mbajnë nivelin e konsensusit nacional dhe të kërkojnë zgjidhje të përbashkët.

Greqia duhet të bëj hap përpara duke e deklaruar respektin e vet ndaj Maqedonisë me deklaratë se e pranon identitetin etnik maqedonas të Maqedonisë, kulturës maqedonase dhe gjuhës maqedonase.

Sot NATO, nesër BE, përgjithmonë Maqedoni.

 
Се наоѓаш тука  : Fillimi Për punën tonë Ngritja e vetëdijes dhe fushatat Për fushatat